• Ký kết giao ước hợp tác

  • Ký kết giao ước hợp tác

  • Tiếp đón đoàn Đại Học Niagara

  • Tham gia giao lưu văn hóa Việt- Lào

Bản ký kết Hợp tác Giáo dục Quốc tế giữa trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Đại học Silla, Hàn Quốc

Bản ký kết hợp tác giáo dục và khoa học này nhằm mục đích nâng cao hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) và Trường Đại học Silla. Hai trường sẽ nỗ lực hợp tác giáo dục và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực chung, khuyến khích kết nối và hợp ... Read More »

Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Feng Chia, Đài Loan và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Việt Nam

Bản thỏa thuận giữa Trường Đại học Feng Chia, Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Việt Nam đề cập về việc tăng cường trao đổi học thuật và hợp tác, cũng như nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội ... Read More »

Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Công nghệ Đồng Nai và Đại học Quốc Gia Jeju

Ngày 30/7/2015 Đại học Công Nghệ Đồng Nai, Việt Nam và Đại học Quốc Gia Jeju, Hàn Quốc đã kí kết hợp tác và phát triển trao đổi văn hóa trên lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và các hoạt động khác. Đồng thời thỏa thuận hợp tác và làm việc cùng nhau hướng tới mục tiêu quốc tế hóa ... Read More »

BẢN GHI NHỚ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI và VIỆN KHOA HỌC Y TẾ NIHON, SAITAMA – NHẬT BẢN

BẢN GHI NHỚ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI và VIỆN KHOA HỌC Y TẾ NIHON, SAITAMA – NHẬT BẢN Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Viện Khoa học Y tế Nihon ký kết thỏa thuận về các trao đổi học thuật vì lợi ích chung của cả hai cơ sở giáo dục. Các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai bên như sau: – Trao đổi sinh viên; – Trao đổi giảng viên; – Nghiên cứu và hội thảo chuyên đề; Các điều khoản như hỗ trợ lẫn nhau và ngân sách cần ... Read More »

Báo cáo của bà ANNEKE BAL-ASTMA – Chuyên gia PUM

NGÀY:  11 Tháng 3 năm 2016 TÊN KHÁCH HÀNG: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai NGƯỜI LIÊN HỆ: Ms Trần Thị Quỳnh Lê TÊN CHUYÊN GIA: Anneke BAL-ATSMA DỰ ÁN NGÀY: từ 29/2 đến 11/3/2016 TÌNH TRẠNG CỦA BÁO CÁO: CUỐI CÙNG Trước tiên tôi xin cảm ơn Đại học Công nghệ Đồng Nai vì sự chào đón nồng ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG