Chuyên gia PUM làm việc tại DNTU

Ngày 06/3/2017, chuyên gia PUM Hà Lan – ông Sijmen Visser – đã trở lại DNTU để nghe báo cáo từ các khoa và trao đổi về giải pháp khả thi nhất với từng khoa, nhằm cải tiến chương trình, giáo trình; trang bị thêm kỹ năng cho đội ngũ giảng viên và đặc biệt là việc kiến tập, thực ... Read More »

PUM experts – Mission 06 (Ms. Anneke Bal-Atsma)

Chiều ngày 17/3/2017, chuyên gia rời DNTU ————————–———- Ngày 17/3/2017, chuyên gia có buổi tổng kết, báo cáo , đánh giá các hoạt động trong nhiệm vụ của mình ————————–———- Ngày 15-16/3/2017 chuyên gia tổ chức hội thảo nâng cao PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY cho các giảng viên DNTU ————————–———- Ngày 13-14/3/2017 chuyên gia tổ chức hội thảo CHANGE MANAGEMENT ... Read More »

PUM experts – Mission 05 (Mr. Sijmen Visser) 5/3/2017 -18/3/2017

Ngày 18/3/2017 chuyên gia rời DNTU ————————–——- Ngày 17/3/2017 chuyên gia có buổi tổng kết, báo cáo , đánh giá các hoạt động trong nhiệm vụ của mình ————————–——- Ngày 13,14,15,16/3/2017 chuyên gia tổ chức hội thảo chuyên sâu cho ngành Điện tử, Cơ khí ————————–——- Ngày 10/3/2017 chuyên gia có buổi làm việc với P.QHDN & ĐTKN và đi ... Read More »

Các chuyên gia PUM tiếp tục dự án tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

PUM được viết tắt “Programma Uitzending Managers”, là tổ chức Phi lợi nhuận, hoạt động lâu đời và uy tín nhất châu Âu (gần 40 năm), được Bộ Ngoại giao Hà Lan, Hiệp hội các DN Hà Lan hỗ trợ về tài chính. Mục tiêu của PUM là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 70 quốc gia đang phát triển trên thế giới trong đó có ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup