Chiến lược Đại dương xanh

Trong các ngày 25-29/8, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã mời các chuyên gia Trường Đại học UCSI đến trường làm việc về chiến lược Đại Dương Xanh. Tham gia các buổi làm việc gồm Ban giám hiệu, trưởng phó các đơn vị trong trường. Trong các buổi làm việc với các chuyên gia của Trường Đại học ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG