PUM experts – Mission 03 (Ms. Hannneke Teekens).

Đón tiếp chuyên gia cao cấp PUM, Hà Lan – bà HANNEKE TEEKENS Nhiệm vụ số 03: Từ 07/11/2016 đến 18/11/2016 Đơn vị phụ trách: • Khoa Tài chính – Kế toán • Khoa Thực phẩm, Môi trường & Điều dưỡng • Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Đào tạo kỹ năng. Vui lòng xem hình ảnh tại link: https://www.facebook.com/hoptacquocte.dntu/media_set?set=a.193023904514858.1073741840.100014217483144&type=3 Read More »

PUM experts – Mission 04 (Mr. Sijmen Visser)

Đón tiếp chuyên gia cao cấp PUM, Hà Lan – ông SIJMEN VISSER Nhiệm vụ số 04: Từ 04/11/2016 đến 19/11/2016 Đơn vị phụ trách: • Khoa Điện, Điện tử, Cơ khí & Xây dựng • Khoa Công nghệ Thông tin • Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Đào tạo kỹ năng. Vui lòng xem hình ảnh tại link: https://www.facebook.com/hoptacquocte.dntu/media_set?set=a.193028407847741.1073741841.100014217483144&type=3 Read More »

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) đón tiếp và làm việc với các chuyên gia PUM – Hà Lan

Sáng ngày 02/11/2016, tại phòng họp 1 trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã diễn ra lễ đón và làm việc với các chuyên gia PUM – HÀ LAN. Phòng hợp tác Quốc tế giữ vai trò chủ trì trong lễ đón và điều hành chương trình làm việc. Các chuyên gia PUM – Hà Lan gồm có: Bà ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG