Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Công nghệ Đồng Nai và Đại học Quốc Gia Jeju

Ngày 30/7/2015 Đại học Công Nghệ Đồng Nai, Việt Nam và Đại học Quốc Gia Jeju, Hàn Quốc đã kí kết hợp tác và phát triển trao đổi văn hóa trên lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và các hoạt động khác. Đồng thời thỏa thuận hợp tác và làm việc cùng nhau hướng tới mục tiêu quốc tế hóa nền giáo dục bậc cao.

Chương trình hợp tác bao gồm bất cứ ngành đào tạo nào được hai bên kì vọng và có thể thực thi vì sự phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai trường. Tuy nhiên, nếu có bất cứ bổ sung về chương trình đào tạo phải nhận được sự chấp thuận của hai bên.  Các chương trình hợp tác bao gồm:

  1. Trao đổi sinh viên
  2. Trao đổi giảng viên
  3. Tham gia các dự án nghiên cứu
  4. Tham gia hội thảo

Đại diện của hai bên sẽ thảo luận và thỏa thuận những điều khoản hỗ trợ và hợp tác bằng chữ viết trước khi thực hiện bất cứ chương trình hay hoạt động cụ thể nào.

Biên bản được thực thi kể từ ngày nêu trên và có ảnh hưởng trong vòng 5 năm, nếu có thay đổi giữa hai bên thì được báo trước trong vòng 6 tháng; nếu không thì Bản ghi nhớ sẽ tự động tiếp tục sau một năm.

Hiệu trưởng hai trường: Đại học Công nghệ Đồng Nai ông Phan Ngọc Sơn và ông Hyo Yeon Lee đã ký.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup