Nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

  TRƯỞNG PHÒNG     

Untitled               

 Thầy Nguyễn An Bình
Trình độ: Thạc Sỹ
Chức vụ : Trưởng Phòng
Email : nguyenanbinh@dntu.edu.vn

NHÂN VIÊN

21442879_146954282569209_1616652721_n

 

 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Trình độ: Thạc Sỹ
Chức vụ : Nhân viên
Email : nguyenthithu.thuy@dntu.edu.vn

14067543_569624136575869_8887312115139924338_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Lê Thị Hạnh
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ : Nhân viên
Email : lethihanh@dntu.edu.
vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup