KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA HÈ 2016

CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẬP HÀN QUỐC

Sinh viên có thể hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa Hàn Quốc

bằng cách học Hàn ngữ và tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng,

cũng như các chuyến thực nghiệm

trong suốt thời gian 03 tuần của chương trình.

Lịch trình KIP:

 • Thời gian: 08/08 ~ 25/08/2016 (03 tuần).
 • Ngày đến: 07/08/2016.
 • Định hướng: 08/08/2016.
 • Các lớp học và hoạt động ngoại khóa: 08/08 ~ 25/08/2016.
 • Ngày về: 26/08/2016.

Thông tin khóa học:

 • Ngày tham gia các khóa học: Từ thứ Hai đến thứ Năm, không có lớp vào thứ Sáu, 04 ngày/ 01 tuần.
 • Thời gian: 9:00 ~ 1:00.
 • Số lượng thời gian: 04 tiếng/ 01 ngày x 12 ngày = 45 tiếng
 • Thi xếp lớp sẽ được bố trí trong suốt buổi định hướng.

Hoạt động văn hóa và thực nghiệm:

 • Các hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức hàng ngày theo các lớp học và vào mỗi thứ Sáu sẽ tổ chức các chuyến đi thực nghiệm.
 • Các hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật gốm, thư pháp, dân ca Hàn Quốc, múa truyền thống Hàn Quốc, nhảy K-Pop, học làm Kimchi, Taekwondo, tour DMZ & JSA, tham quan đền miếu, làng mạc, công viên giải trí,…
 • Sinh viên có thể lựa chọn các hoạt động ngoại khóa trong suốt quá trình đăng ký và thanh toán tại buổi định hướng.

Tín chỉ:

 • Sinh viên có thể nhận được 03 tín chỉ cho lớp Hàn ngữ.
 • Khi tham gia vào hơn 70% các hoạt động văn hóa và các chuyến thực nghiệm, sinh viên có thể nhận được 03 tín chỉ cho Văn hóa Hàn Quốc học.
 • Để chuyển tiếp tín chỉ, sinh viên nên tham khảo ý kiến của cố vấn học tập tại trường Đại học nhà và có sự chấp thuận trước để nhận các tín chỉ cho khóa học từ DKU.

Các hoạt động bắt buộc:

 • Tour Seoul (Bảo tàng Quốc gia và tháp Namsan) và buổi nhạc giao hưởng.
 • Không có chi phí phụ thêm cho các hoạt động này.

Lệ phí: USD 1,200.

 • Bao gồm: – Lệ phí đăng ký.

– Lệ phí sinh viên.

– Học phí (lớp Hàn ngữ).

– Ký túc xá (USD 300).

 • Học bổng: – USD 200.

– Những người tham gia từ trường Đại học đối tác, quân nhân phục viên ISS, và Hội cựu sinh viên DKU.

– Tất cả khoản phí được miễn cho sinh viên trao đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG