Hồ sơ tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Niagara

Hồ sơ tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Niagara gồm có:

1. EXCHANGE PROGRAM ADMISSIONS APPLICATION
2. MẪU I20
3. GIẤY KHAI SINH
4. SỔ TIẾT KIỆM

Cụ thể như sau:

I. EXCHANGE PROGRAM ADMISSIONS APPLICATION – Giấy tờ tham gia chương trình trao đổi bao gồm:
1. Bản sao Học bạ
2. Bản sao Bảng điểm
3. Bài luận viết bằng tiếng Anh
4. Bảng điểm đánh giá trình độ ngôn ngữ tiếng Anh

II. MẪU I20:
Các em điền thông tin đầy đủ theo như hồ sơ mẫu. Mẫu I20 bao gồm:

1. Bản photo Passport (còn có giá trị trong vòng 6 tháng)
2. Giấy xác nhận của Ngân hàng chứng minh khả năng tài chính (hay còn gọi là giấy xác nhận số dư):

– Tên của chủ tài khoản đó nên là sinh viên (trừ khi nhà tài trợ cung cấp một bản cam kết)
– Không thể là cổ phiếu
– Không thể là các quỹ đầu tư
– Tài liệu phải bằng tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh được đính kèm
– Số dư tài chính này phải qui đổi sang đô-la Mỹ

3. Giấy cam kết của người bảo trợ tài chính (trường hợp chủ tài khoản không phải là sinh viên) (Đây chính là trang số 5 trong I20)
Viết bằng tiếng Anh, phải được công chứng; trong đơn phải chỉ ra được cung cấp số tiền bao nhiêu.
Lưu ý: Trước khi làm mục số 3, các em cần thực hiện các bước sau:
1. Bước 1: Bản dịch hợp pháp trang 5 trong Mẫu I20 (sau khi điền đầy đủ thông tin)
2. Bước 2: Giấy cam kết bảo trợ tài chính (bằng tiếng Việt)
3. Bước 3: Chứng thực chữ ký
Người bảo trợ tài chính lên cơ quan tư pháp để chứng thực chữ ký trên Giấy cam kết bảo trợ tài chính và bản “SPONSOR’S AFFIDAVIT OF ANNUAL FINANCIAL SUPPORT”
Lưu ý: Khi đi nhớ mang bản dịch hợp pháp của bản “SPONSOR’S AFFIDAVIT OF ANNUAL FINANCIAL SUPPORT”

III. GIẤY KHAI SINH
– Bản photo (không cần công chứng) và bản dịch tiếng Anh (Phòng tư pháp Biên Hòa sẽ làm)

IV. SỔ TIẾT KIỆM:
Sổ tiết kiệm này có trị giá 600 triệu/ 2 kỳ/ năm (chi phí này để phỏng vấn đi Mỹ, không bao gồm học phí, ăn ở)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG