Chức năng nhiệm vụ phòng Hợp tác Quốc tế

Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị có chức năng tham mưu và giúp Ban Lãnh đạo, Ban Giám hiệu quản lý thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và có kế hoạch theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.
 • Là đầu mối hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi nghiên cứu học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên.
 • Tìm kiếm nguồn học bổng từ các trường đại học và tổ chức nước ngoài cho giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường đại học công nghệ Đồng Nai
 • Xây dựng và triển khai chương trình về tư vấn du học và tổ chức các hội thảo, hội nghị về học thuật nghiên cứu khoa học với các trường nước ngoài.
 • Thực hiện đúng hồ sơ, thủ tục cần thiết để ký kết các văn bản hợp tác với những tổ chức trong và ngoài nước.
 • Báo cáo thống kê, tổng hợp định kỳ và đột xuất kết quả hoạt động hợp tác quốc tế theo nhiệm vụ.
 • Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.
 • Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án và dự án hợp tác với nước ngoài.
 • Tư vấn và hỗ trợ thông tin về quan hệ, hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ.
 • Tư vấn các hệ liên kết đào tạo đại học với các trường nước ngoài.
 • Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho chuyên gia và khách quốc tế.
 • Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường.
 • Thực hiện cấp thủ tục tiếp nhận, quản lý sinh viên nước ngoài tới học tại trường.

III .Giá trị cốt lõi Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Phòng Hợp tác quốc tế luôn xem giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Phòng. Các thành viên trong Phòng không ngừng nỗ lực phấn đấu nhằm đạt được những sứ mạng và giá trị đặt ra của trường và của đơn vị: Sự chuyên nghiệp, Tôn trọng  và Tinh thần làm chủ .

 1. Sự chuyên nghiệp: Là điểm kết nối của trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai với các trường khác trên thế giới , Phòng Hợp Tác Quốc Tế luôn đề cao tinh thần chuyên nghiệp trong mọi hoạt động của mình. Mọi thành viên cần liên tục phát triển để mang tới sự hoàn hảo, chuyên nghiệp cho mọi mục tiêu được Ban Giám Hiệu đề ra.

 a

 1. Tôn trọng: Mọi thành viên của phòng luôn đặt sự tôn trọng với sinh viên, du học sinh và những mối quan hệ đối tác lên hàng đầu trong mọi hoạt động của mình. Đội ngũ Phòng Hợp Tác Quốc Tế luôn hướng đến tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi trong các mối quan hệ giao tiếp và ý thức về giá trị “phụng sự để dẫn đầu”.

 c

 1. Tinh thần làm chủ: Làm chủ bản thân, làm chủ công việc và làm chủ tổ chức là giá trị quan trọng. Mọi thành viên đều trân quý mình cũng như uy tín, hình ảnh của trường Đại học DNTU trong mọi hoạt động của tổ chức

b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup