About Us

Nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

  TRƯỞNG PHÒNG                       Thầy Nguyễn An Bình Trình độ: Thạc Sỹ Chức vụ : Trưởng Phòng Email : nguyenanbinh@dntu.edu.vn NHÂN VIÊN             Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trình độ: Thạc Sỹ Chức vụ : Nhân viên Email : nguyenthithu.thuy@dntu.edu.vn                 ... Read More »

Tuyển dụng nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 Phó Trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế (Trình độ sau đại học) 1 Chuyên viên Hợp Tác Quốc Tế ( Trình độ đại học, nam) Yêu cầu: –    Tốt nghiệp đúng chuyên ngành. –    Sử dụng tốt tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp tốt. –    Có kinh nghiệm ở vị trí đối ngoại trong ... Read More »

Functions and missions of International Cooperation Office

FUNCTIONS International Cooperation gives advice and assistant to the Board of Directors, the Management International Cooperation Office in accordance with the foreign policy of the Party and State laws and management external activities regulations of Dong Nai Technology University. MISSIONS Organizing the negotiation and signing of cooperation agreements with international institutions. Preparing content, programs, documents and other conditions to the ... Read More »

Đại học Công nghệ Đồng Nai: Diện mạo mới – Vị thế mới

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được thành lập ngày 5.10.2005, đến nay gần tròn 10 năm hình thành phát triển. Chặng đường 10 năm đối với một trường đại học chưa phải là dài nhưng với ĐH Công nghệ Đồng Nai bằng những nỗ lực tự thân, đột phá chiến lược đã tạo lập được diện mạo và ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup