About Us

Personnel

18882307_117107645543980_3377487856895853607_n

  Mr. Truong, Vu Thinh – PhD Director of International Affairs Office Email: vuthinhtruong@dntu.edu.vn – Handphone/Whatsapp/Zalo: (+84) 333 192 197                     Mr. Binh, Phan Ngoc – M.A Vice Director of International Affairs Office Email: phanngocbinh@dntu.edu.vn – Handphone/Whatsapp/Zalo: (+84) 934 004 532                   Ms. Hanh, Le Thi – MA ... Read More »

Functions and missions of International Cooperation Office

FUNCTIONS International Cooperation gives advice and assistant to the Board of Directors, the Management International Cooperation Office in accordance with the foreign policy of the Party and State laws and management external activities regulations of Dong Nai Technology University. MISSIONS Organizing the negotiation and signing of cooperation agreements with international institutions. Preparing content, programs, documents and other conditions to the ... Read More »

Đại học Công nghệ Đồng Nai: Diện mạo mới – Vị thế mới

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được thành lập ngày 5.10.2005, đến nay gần tròn 10 năm hình thành phát triển. Chặng đường 10 năm đối với một trường đại học chưa phải là dài nhưng với ĐH Công nghệ Đồng Nai bằng những nỗ lực tự thân, đột phá chiến lược đã tạo lập được diện mạo và ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG