Giới Thiệu

Đại học Công nghệ Đồng Nai: Diện mạo mới – Vị thế mới

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được thành lập ngày 5.10.2005, đến nay gần tròn 10 năm hình thành phát triển. Chặng đường 10 năm đối với một trường đại học chưa phải là dài nhưng với ĐH Công nghệ Đồng Nai bằng những nỗ lực tự thân, đột phá chiến lược đã tạo lập được diện mạo và ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup