Nhân Sự

Tuyển dụng nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 Phó Trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế (Trình độ sau đại học) 1 Chuyên viên Hợp Tác Quốc Tế ( Trình độ đại học, nam) Yêu cầu: –    Tốt nghiệp đúng chuyên ngành. –    Sử dụng tốt tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp tốt. –    Có kinh nghiệm ở vị trí đối ngoại trong ... Read More »

Nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Nhân sự phòng Hợp Tác Quốc Tế : Cô Trần Thị Quỳnh Lê Trình độ: Tiến Sĩ Chức vụ : Trưởng Phòng Điện thoại : 0908 56 3939 Email : tranthiquynhle@dntu.edu.vn Cô Lê Thị Hạnh Trình độ: Cử nhân Chức vụ : Chuyên viên Đối ngoại Điện thoại : 0902 588 624 Email : lebehanh@gmail.com Read More »

Tuyển dụng nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 Phó Trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế (Trình độ sau đại học) 1 Chuyên viên Hợp Tác Quốc Tế ( Trình độ đại học, nam) Yêu cầu: –    Tốt nghiệp đúng chuyên ngành. –    Sử dụng tốt tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp tốt. –    Có kinh nghiệm ở vị trí đối ngoại trong ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG