Nhân Sự

Tuyển dụng nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 Phó Trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế (Trình độ sau đại học) 1 Chuyên viên Hợp Tác Quốc Tế ( Trình độ đại học, nam) Yêu cầu: –    Tốt nghiệp đúng chuyên ngành. –    Sử dụng tốt tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp tốt. –    Có kinh nghiệm ở vị trí đối ngoại trong ... Read More »

Nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

  TRƯỞNG PHÒNG                       Thầy Nguyễn An Bình Trình độ: Thạc Sỹ Chức vụ : Trưởng Phòng Email : nguyenanbinh@dntu.edu.vn NHÂN VIÊN             Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trình độ: Thạc Sỹ Chức vụ : Nhân viên Email : nguyenthithu.thuy@dntu.edu.vn                 ... Read More »

Tuyển dụng nhân sự Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 Phó Trưởng phòng Hợp Tác Quốc Tế (Trình độ sau đại học) 1 Chuyên viên Hợp Tác Quốc Tế ( Trình độ đại học, nam) Yêu cầu: –    Tốt nghiệp đúng chuyên ngành. –    Sử dụng tốt tin học văn phòng, Anh văn giao tiếp tốt. –    Có kinh nghiệm ở vị trí đối ngoại trong ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup