Trang Chủ

Họp ba bên giữa DNTU, PUM ( Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam) và đại diện các doanh nghiệp.

Ngày 29 tháng 02 năm 2016 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức cuộc họp ba bên giữa DNTU, PUM và các đại diện của các doanh nghiệp. Tham dự cuộc họp phía bên doanh nghiệp có: bà Đoàn Thị Thanh Thúy – phó phòng kinh doanh tổng c.ty may Đồng Nai (DONAGAMEX) và ông Trần Thanh Tùng ... Read More »

Đại diện tổ chức PUM (Hà Lan) Bà Anneke Bal-Astma làm việc với các khoa chuyên ngành Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Thời gian vừa qua trong những ngày công tác đầu tiên tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đại diện  tổ chức PUM (Hà Lan) Bà Anneke Bal-Astma đã có những buổi họp mặt với các lãnh đạo của trường cùng 6 khoa chuyên ngành: Khoa Ngoại ngữ, Khoa Thực phẩm Môi trường và Điều dưỡng, Quản trị, Điện ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG