Trang Chủ

Bản Ghi nhớ giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Hiệp hội Châu Á – Thái Bình Dương, Seoul, Hàn Quốc

Mục đích của Bản ghi nhớ là nhằm thiết lập và đảm bảo mối quan hệ gắn kết giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Hiệp hội Châu Á – Thái Bình Dương (PAS), trong việc hỗ trợ tăng cường Chương trình PAS Thanh niên bạn bè thế giới Hàn Quốc. Cả hai bên khuyến khích những hoạt ... Read More »

Biên bản Ghi nhớ giữa Cao đẳng Sojourner Douglass và Đại học Công nghệ Đồng Nai

Biên bản Ghi nhớ giữa Cao đẳng Sojourner Douglass và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai về việc tăng cường hợp tác và trao đổi học thuật, cũng như nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội qua từng thời kỳ. Đại học Công nghệ Đồng Nai ... Read More »

Bản ghi nhớ Hợp tác Đào tạo giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nan Jeon

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nan Jeon thỏa thuận thiết lập chính thức mối quan hệ hợp tác trao đổi văn hóa – giáo dục theo nguyên tắc công bằng và lợi ích chung. Chương trình trao đổi sinh viên Cả hai bên sẽ thông qua một chương trình ... Read More »

Bản ký kết Hợp tác Giáo dục Quốc tế giữa trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Đại học Silla, Hàn Quốc

Bản ký kết hợp tác giáo dục và khoa học này nhằm mục đích nâng cao hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) và Trường Đại học Silla. Hai trường sẽ nỗ lực hợp tác giáo dục và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực chung, khuyến khích kết nối và hợp ... Read More »

Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Feng Chia, Đài Loan và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Việt Nam

Bản thỏa thuận giữa Trường Đại học Feng Chia, Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Việt Nam đề cập về việc tăng cường trao đổi học thuật và hợp tác, cũng như nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG