Hoạt Động

Letter of the Rector Phan Ngoc Son to new students

Welcome new students, a new school year is coming! DNTU is the beginning of the “source of knowledge”. Thank you for choosing DNTU for your beliefs and ambition. Choosing DNTU means you believe that we give you a source of knowledge. It is the belief in the university providing the products with the best qualities that meet the need of ... Read More »

Dong Nai Technology University: New Appearance – New Position

Dong Nai Technology University (DNTU) was established on October 5th, 2005. It is nearly 10 years of development. 10 years for a university is not long but the University, with its self-effort and breakthrough strategy, has created a certain appearance and position in the system of higher education of Vietnam. High qualified human resources With the motto “People are the ... Read More »

KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA HÈ 2016

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT                                                 Tất cả các khóa học đều được đào tạo bằng tiếng Anh                                                 bởi giảng viên quốc tế hoặc giảng viên của Đại học                                                 Dankook. Những người tham gia có thể chuyển tiếp những                                                 tín chỉ đã học trong suốt chương trình kéo dài 04 tuần ở Đại học Dankook. Lịch trình: Thời ... Read More »

KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA HÈ 2016

NGÔI LÀNG TOÀN CẦU Ngôi Làng Toàn Cầu là chương trình thực tập duy nhất cho giảng dạy đàm thoại Anh ngữ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha hoặc Trung ngữ cho sinh viên DKU. Những người tham gia sẽ dẫn những nhóm nhỏ lớp học ngôn ngữ hàng ngày trong 03 tuần trước ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG