Hoạt Động HTQT

KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA HÈ 2016

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT                                                 Tất cả các khóa học đều được đào tạo bằng tiếng Anh                                                 bởi giảng viên quốc tế hoặc giảng viên của Đại học                                                 Dankook. Những người tham gia có thể chuyển tiếp những                                                 tín chỉ đã học trong suốt chương trình kéo dài 04 tuần ở Đại học Dankook. Lịch trình: Thời ... Read More »

KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA HÈ 2016

NGÔI LÀNG TOÀN CẦU Ngôi Làng Toàn Cầu là chương trình thực tập duy nhất cho giảng dạy đàm thoại Anh ngữ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha hoặc Trung ngữ cho sinh viên DKU. Những người tham gia sẽ dẫn những nhóm nhỏ lớp học ngôn ngữ hàng ngày trong 03 tuần trước ... Read More »

KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA ĐÔNG (IWS) (12/01 ~ 05/02/2016)

Lịch trình IWS: Thời gian: 12/01 ~ 05/02/2016 (04 tuần). Ngày đến: 11/01/2016. Định hướng: 12/01/2016. Các lớp học và hoạt động ngoại khóa: 13/01 ~ 04/02/2016. Ngày về nước: 05/02 ~ 06/02/2016. Thông tin khóa học: Nghiên cứu tổng hợp: – Quản trị kinh doanh (03 tín chỉ). – Công nghệ thông tin (03 tín chỉ). Hàn Quốc học: ... Read More »

KHÓA HỌC QUỐC TẾ MÙA HÈ 2016

CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẬP HÀN QUỐC Sinh viên có thể hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa Hàn Quốc bằng cách học Hàn ngữ và tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng, cũng như các chuyến thực nghiệm trong suốt thời gian 03 tuần của chương trình. Lịch trình KIP: Thời gian: 08/08 ~ 25/08/2016 (03 tuần). Ngày ... Read More »

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN DNTU

Các bạn quan tâm đến chương trình Trao đổi sinh viên của DNTU? Các bạn muốn có cơ hội được học tập trong môi trường mới? Các bạn muốn tìm hiểu rộng hơn về văn hóa Hàn Quốc? Muốn mở rộng mối quan hệ với các sinh viên trên toàn thế giới? Hãy cùng chúng tôi xem qua chương trình ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG