Hoạt Động HTQT

Opening Ceremony of the Asia Food Safety and Food Security Conference

On August 17th, the Asia Food Safety and Food Security Conference officially started at meeting Room 3 of Dong Nai Technology University with the participation of 300 guests from other countries and in the country. The Asian Food Safety and Security Association (AFSSA) is a non-profit, voluntary organization established in 2010. The fifth annual meeting of the Bangladesh-Japan Association on ... Read More »

Cooperation between Naresuan University (Thailand) and Dong Nai Technology University

On the afternoon of May 4th, Dong Nai Technology University (DNTU) was honored to receive the delegation of Dr. Puangrat Kajitvichynukul – Director of Research Center for Environment and Development, Dr. Jirapat Ananpattarachai, Lecturer of Building Faculty from University of Naresuan, Thailand and Associate Professor – Dr. Bui Xuan Thanh – Head of Water Science and Technology of Polytechnic University ... Read More »

Seminar on New Achievements in Packaging and Food Packaging Technology

Aiming at assisting lecturers and students in Faculty of Food, Environment and Nursing to access new scientific achievements in the field of food and foodstuffs and facilitating lecturers and students to exchange knowledge with foreign professors to improve their professional skills and foreign languages, on March 11th, the Science Research and International Relations Department cooperated with Vietnam Association of Food ... Read More »

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai hợp tác đào tạo với Học viện Kurioka (Nhật Bản)

Sáng ngày 18/8/2017, tại phòng Phòng họp 2, Ban lãnh đạo và phòng Quan hệ Quốc tế – trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU), đã đón và làm việc với đoàn Học viện Kurioka, thuộc tập đoàn WACOKAI (Nhật Bản). Tham dự buổi làm việc có ông Toru Inoue – Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn, Trưởng Ban ... Read More »

Tình hữu nghị ba nước Đông dương Lào – Việt – Cam.

Ngày  11 tháng 6 năm 2016, Đại diện trường Đại học Công nghệ Đồng Nai rất vinh hạnh khi được tham dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2016 của hội Hữu nghị Việt Nam – Lào được diễn ra tại nhà văn hóa khu phố 2 phường Trảng  Dài, thành phố Biên Hòa. Tham gia buổi họp ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Owened by stainless steel cup