Exchange Programs

International Internship Program

Career success comes from the two most important factors: job fit and environment for you to grow. Dong Nai Technology University wants to bring more value to international students, especially new graduates, joining internship program of Dong Nai Technology University and you will have the opportunities: Working in a dynamic environment with many extracurricular activities to exchange and learn Vietnam ... Read More »

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN DNTU

Các bạn quan tâm đến chương trình Trao đổi sinh viên của DNTU? Các bạn muốn có cơ hội được học tập trong môi trường mới? Các bạn muốn tìm hiểu rộng hơn về văn hóa Hàn Quốc? Muốn mở rộng mối quan hệ với các sinh viên trên toàn thế giới? Hãy cùng chúng tôi xem qua chương trình ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG